Belt Holders


Sosai M. Oyama
JAPAN
JAPAN


Soke Andrew Collamb
JAPAN
USA

Kancho S. Iwashita
JAPAN
JAPAN

Himmat Singh
JAPAN
INDIARajashree Das
JAPAN
WB - INDIA
Naren Chhetri
JAPAN
WB - INDIA
Partha Sarkar
JAPAN
WB - INDIA
Basab Barua
JAPAN
WB - INDIA
Mansur Ali Mandal
JAPAN
WB - INDIA
Anup Sen
JAPAN
WB - INDIA

Govind Gupta
JAPAN
UP - INDIA
Gopal Chandra Rajak
JAPAN
JH - INDIA
Vinod Kumar Bharati
JAPAN
UP - INDIA

Dilip Kumar
INDIA
JH - INDIA
Ranjeet Goswami
JAPAN
JH - INDIA
Chintamani Kumari
INDIA
JH - INDIA
Sujita Kumari
INDIA
JH - INDIA
Ramdiwali Ganjhu
INDIA
JH - INDIA
Aitwa Ganjhu
INDIA
JH - INDIA
Tarkeswar Ganjhu
INDIA
JH - INDIA
Umesh Kumar
INDIA
JH - INDIA
Ranjeet Kumar
INDIA
JH - INDIA
Suprita Biswakarma
INDIA
WB - INDIA
Bikas Saroj
JAPAN
UP - INDIA
Satish Gupta
INDIA
JH - INDIA

Sumanyu Gupta
AUPKKA
UP - INDIA

Vinod Pal
AUPKKA
UP - INDIA
Suraj Singh Suryavanshi
AUPKKA
UP - INDIA
Anushka
AUPKKA
UP - INDIA
Harshit Kumar
AUPKKA
UP - INDIA

Sanskar Sharna
AUPKKA
UP - INDIA
Suraj Kushwaha
AUPKKA
UP - INDIA
Jyoti Singh
AUPKKA
UP - INDIA


Shourya Pal
AUPKKA
UP - INDIA
Shrey Pal
AUPKKA
UP - INDIA
Chanakshya Swaroop
AUPKKA
UP - INDIA


Ashutosh Panday
AUPKKA
UP - INDIA
Anijeet Srivastava
AUPKKA
UP - INDIA
Mahek Pandey
AUPKKA
UP - INDIA


Vipaschit Swaroop
AUPKKA
UP - INDIA
Mukesh Gupta
AUPKKA
UP - INDIA
Ojaswa Mishra
AUPKKA
UP - INDIA


Saumyadeep Singh
AUPKKA
UP - INDIA
Divyanshu Shahu
AUPKKA
UP - INDIA
Vikram Patel
AUPKKA
UP - INDIA
Karan Khanna
AUPKKA
UP - INDIA
Anjali Khanna
AUPKKA
UP - INDIA
Aryan Khanna
AUPKKA
UP - INDIA
Akshita Agarwal
AUPKKA
UP - INDIA
Aarav Arora
AUPKKA
UP - INDIA
Suryansh Sonwani
AUPKKA
UP - INDIA
Anchal Verma
AUPKKA
UP - INDIA
Ayush Dubey
AUPKKA
UP - INDIA
Ganeshpur , P.O.- Ganeshpur
P.S.- Balumath , Dist-Latihar
State-Jharkhand (India)
Social Link